Postcode Bears

Het overzicht van alle postcodes in Bears

Algemene informatie Bears

Bears is een plaats in de gemeente Littenseradiel en ligt in de provincie Friesland. het netnummer van Bears is 058. Het inwoners aantal van Bears is 880.


Provincie Friesland
Gemeente Littenseradiel
Netnummer Bears 058
Inwoners Bears 880


Demografische gegevens van Bears

Bears hoort bij de gemeente Littenseradiel en telt in totaal 880 inwoners waarvan er 365 man en 450 vrouw zijn. Het aantal huishoudens komt neer op 335. Deze bestaan uit 95 eenpersoonshuishoudens, 115 tweepersoonshuishoudens en 110 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,35 personen. Het aantal migranten gevestigd in Bears is totaal 55 personen. Deze migranten zijn onderverdeeld in 45 personen uit westerse landen en 5 personen uit niet-westerse landen.

Bron: CBS

Postcodenummers Bears

Bears heeft totaal 3 unieke postcodenummers. Hieronder een overzicht van alle postcodenummers die in Bears liggen.


9024 9025 9026

Plaatsen rondom Bears

De dorpen en steden die in de buurt liggen van Bears.

Hilaard Jellum Bears Weidum Boksum Blessum Leons Deinum Mantgum Leeuwarden Húns Baard Wytgaard Goutum Marsum Easterwierrum Wirdum Menaam Swichum Reduzum Dronryp Wiuwert Easterlittens Eagum Baaium Idaerd Winsum Britswert Teerns Hempens


Bedrijven in Bears

Een selectie van verschillende soorten bedrijven in Bears.


Bears op de kaart


Treinstation(s) in Bears

Er zijn geen treinstations in Bears