Postcode Dearsum

Het overzicht van alle postcodes in Dearsum

Algemene informatie Dearsum

Dearsum is een plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân en ligt in de provincie Friesland. het netnummer van Dearsum is 0515. Het inwoners aantal van Dearsum is 130.


Provincie Friesland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Netnummer Dearsum 0515
Inwoners Dearsum 130


Demografische gegevens van Dearsum

Dearsum hoort bij de gemeente Boarnsterhim en telt in totaal 130 inwoners waarvan er 70 man en 60 vrouw zijn. Het aantal huishoudens komt neer op 55. Deze bestaan uit 10 eenpersoonshuishoudens, 20 tweepersoonshuishoudens en 20 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,43 personen. Het aantal migranten gevestigd in Dearsum is totaal 10 personen. Deze migranten zijn onderverdeeld in 5 personen uit westerse landen en 5 personen uit niet-westerse landen.

Bron: CBS

Postcodenummers Dearsum

Dearsum heeft totaal 1 unieke postcodenummers. Hieronder een overzicht van alle postcodenummers die in Dearsum liggen.


8644

Plaatsen rondom Dearsum

De dorpen en steden die in de buurt liggen van Dearsum.

Ferwert Boazum Wiuwert Easterwierrum Lytsewierrum Britswert Rien Poppenwier Raerd Goënga Scharnegoutum Loënga Tersoal Mantgum Itens Sibrandabuorren Reduzum Reahûs Jirnsum Easterein Friens Hinnaard Easterlittens Grou Weidum Offingawier Burdaard Ysbrechtum Baard Wytgaard


Bedrijven in Dearsum

Een selectie van verschillende soorten bedrijven in Dearsum.


Dearsum op de kaart


Treinstation(s) in Dearsum

Er zijn geen treinstations in Dearsum