Postcode Eagum

Het overzicht van alle postcodes in Eagum

Algemene informatie Eagum

Eagum is een plaats in de gemeente Leeuwarden en ligt in de provincie Friesland. het netnummer van Eagum is 058. Het inwoners aantal van Eagum is 35.


Provincie Friesland
Gemeente Leeuwarden
Netnummer Eagum 058
Inwoners Eagum 35


Demografische gegevens van Eagum

Eagum hoort bij de gemeente Boarnsterhim en telt in totaal 35 inwoners waarvan er 15 man en 15 vrouw zijn. Het aantal huishoudens komt neer op 5. Deze bestaan uit 0 eenpersoonshuishoudens, 0 tweepersoonshuishoudens en 5 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 4,00 personen. Het aantal migranten gevestigd in Eagum is totaal 0 personen. Deze migranten zijn onderverdeeld in 0 personen uit westerse landen en 0 personen uit niet-westerse landen.

Bron: CBS

Postcodenummers Eagum

Eagum heeft totaal 1 unieke postcodenummers. Hieronder een overzicht van alle postcodenummers die in Eagum liggen.


9006

Plaatsen rondom Eagum

De dorpen en steden die in de buurt liggen van Eagum.

Eagum Wirdum Idaerd Wergea Swichum Wytgaard Leeuwarden Warstiens Reduzum Warten Hempens Goutum Oudega Friens Teerns Bears Jellum Weidum Suwâld Tytsjerk Raerd Grou Goëngahuizen Easterwierrum Hilaard Mantgum Poppenwier Earnewâld Boksum Jirnsum


Bedrijven in Eagum

Een selectie van verschillende soorten bedrijven in Eagum.


Eagum op de kaart


Treinstation(s) in Eagum

Er zijn geen treinstations in Eagum