Hoeveel postcodes zijn er in Nederland?

Er zijn momenteel 467.395 verschillende postcodes in Nederland. Daarvan horen er 8.629 bij postbussen. Een postcode kan bij meerdere straten horen, maar een straat hoort vaak ook bij meerder postcodes. Totaal zijn er 474.787 postcode- en straatcombinaties mogelijk.

Hoe zijn postcodes opgebouwd?

De Nederlandse postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. Dit geeft een postcode de vorm: 1234␣AB. De cijfers geven de stad, het dorp, de buurt of wijk aan, de letters zijn specifieker en geven de straat of een deel daarvan aan. Het komt slechts zeer zelden voor dat twee plaatsnamen dezelfde cijfers hebben.

Wat is de officiële notatie van een adres?

Nederlandse adressen volgen het volgende stramien:

naam
straatnaam huisnummer
postcode (twee spaties) PLAATSNAAM

Is de postcode en huisnummer genoeg als afzenderadres op post?

Ja, met alleen de postcode en het huisnummer is de straatnaam te vinden voor de postbezorger.

Sinds wanneer heeft Nederland postcodes?

In 1977 is de postcode ingevoerd in Nederland.

Zijn er uitzonderingen op postcodes?

De letter I (i) wordt niet gebruikt om verwarring met de letter L te voorkomen. Daarnaast worden de letter combinaties SS, SA en SD ook niet gebruikt.

Komt de post aan zonder straatnaam?

De post wordt ook bezorgd als er geen straatnaam op staat, mits er een volledige postcode en huisnummer bij staat.

Wat was de eerste postcode?

De eerste postcode is 1011AB, deze postcode is van De Ruijterkade met huisnummers 105 t/m 124 in Amsterdam.

Heeft elke straat een unieke postcode?

Veel straten in Nederland hebben meerdere postcodes. Zie als voorbeeld: De Ruijterkade, deze straat heeft 4 postcodes.

Heeft elke postcode een unieke straat?

Veelal heeft elke postcode een unieke staat, toch komt het voor dat sommige postcodes bij meerdere straten horen. Zie als voorbeeld: postcode 1097DN, onder deze postcode vallen Julianaplein en Wibautstraat in Amsterdam.

Wat is de langste straatnaam van Nederlandt?

De langste straatnaam in Nederland is Haaldersbroekerdwarsstraat in Zaandam, dit is de langste straatnaam bestaande uit 1 woord. De langste straatnaam bestaande uit meerdere woorden is Burgemeester baron van voerst van lyndenstraat in Gramsbergen.

Wat is de langste straat van Nederland?

De langste straat in Nederland is Oudebildtdijk, deze straat is 12,1 kilometer lang en ligt tevens op de langste dijk van Nederland en Europa.