Postcode Gemeente Súdwest-Fryslân

Het overzicht van alle postcodes in de Gemeente Súdwest-Fryslân

Algemene informatie Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gemeente in de provincie Friesland. het netnummer van Súdwest-Fryslân is 0515. Het inwonersaantal van de gemeente Súdwest-Fryslân is 84.048.


Provincie Friesland
Netnummer Súdwest-Fryslân 0515
Website gemeente www.gemeentesudwestfryslan.nl
Inwoners Súdwest-Fryslân 84.048

Demografische gegevens van gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân telt in totaal 84.048 inwoners waarvan er 50% man en 50% vrouw zijn. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 17% tussen 0 en 14 jaar, 11% tussen 15 en 24 jaar, 22% tussen 25 en 44 jaar, 29% tussen 45 en 64 jaar, en 21% is 65 jaar of ouder. 42% van de mensen is gehuwed en 46% is ongehuwed. Er zijn in totaal 36.774 huishoudens. Deze bestaan uit 34% eenpersoons-huishoudens, 32% tweepersoons-huishoudens en 34% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,3 personen.

Bron: CBS

Postcodenummers gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân heeft totaal 89 unieke postcodenummers. Hieronder een overzicht van alle postcodenummers die in Súdwest-Fryslân liggen.

8529 8550 8551 8552 8553 8554 8584 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8631 8632 8633 8644 8647 8650 8651 8658 8700 8701 8702 8710 8711 8713 8715 8721 8722 8723 8724 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8771 8772 8773 8774 8775 8782 8821 8822 8823 9012 9013 9014


Wijken in gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 20 wijken. Hieronder alle wijken die horen bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

Bolsward Sneek Nijefurd Koudum Hemelum IJlst Zuid IJlst Oost IJlst West IJlst Oosthem Noordwest IJlst Zuidoost IJLst Woudsend Bouwhoek Weidestreek Oost Weidestreek West Weidestreek Zuid Makkum Weidestreek Zuidwest Boarnsterhim


Plaatsen in gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 89 plaatsen.

Workum Koudum Molkwerum Hindeloopen Stavoren Hemelum Warns Nijhuizum It Heidenskip Boazum Britswert Easterein Easterwierrum Hidaard Hinnaard Iens Itens Kûbaard Lytsewierrum Reahûs Rien Waaksens Wiuwert Wommels Bolsward Allingawier Arum Breezanddijk Burgwerd Cornwerd Dedgum Exmorra Ferwoude Gaast Hartwerd Hichtum Hieslum Idsegahuizum Kimswerd Kornwerderzand Lollum Longerhouw Makkum Parrega Piaam Pingjum Schettens Schraard Tjerkwerd Witmarsum Wons Zurich Abbega Blauwhuis Folsgare Gaastmeer Gauw Goënga Greonterp Heeg Hommerts Idzega IJlst Indijk Jutrijp Koufurderrige Nijland Oosthem Oppenhuizen Oudega Sandfirden Scharnegoutum Smallebrugge Tjalhuizum Uitwellingerga Westhem Wolsum Woudsend Ypecolsga Dearsum Poppenwier Raerd Sibrandabuorren Tersoal Sneek Loënga Offingawier Tirns Ysbrechtum


Súdwest-Fryslân op de kaart


Treinstation(s) in gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân heeft totaal 7 treinstations.

Station Straat Huisnr. postcode
Station Hindeloopen Madenlaan 2 8713 JX
Station Ijlst Zuidwesthoekweg 4 8651 JB
Station Koudum-Molkwerum Stationswei 5 8722 HB
Station Sneek Dr. Boumaweg 16 8601 GM
Station Sneek Noord Goeman Borgesiuslaan 1 8603 BH
Station Stavoren Stationsweg 1 8715 ES
Station Workum Parallelwei 7 8711 CH


Nieuwste koopwoningen in gemeente Súdwest-Fryslân

Een overzicht van de nieuwste koophuizen, woningen en appartementen in gemeente Súdwest-Fryslân.

it Bûtlân 81 8604VJ Sneek € 249.500
It Gerslân 1 8621DW Heeg € 275.000
Turflân 1 8711BM Workum € 179.500
Séburch 9 8711EE Workum € 525.000
Fiifhús 4 8774PJ Wolsum € 288.000
De Skûte 4 8651CS IJlst € 559.000
Age Hylkes Trompstrjitte 10 8551NV Woudsend € 175.000
Op 'e Romte 18 8551NX Woudsend € 218.000
Midstrjitte 33 8551PH Woudsend € 125.000
Midstrjitte 32 8551PJ Woudsend € 187.500